Privacybeleid

Privacy beleid Fi-Ver V.O.F.,  handelsnaam: Verbiest V.O.F. en Dans- en Partycentrum Verbiest. Hierna te noemen: Verbiest.

Verbiest vindt het van groot belang om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Verbiest volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor het gebruik van onderdelen van deze website zal Verbiest bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Het doel van onze Privacyverklaring is om je te informeren over de manier waarop Verbiest gebruik maakt van de persoonsgegevens die over je worden verzameld op deze website en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Het Privacy beleid heeft alleen betrekking op deze website.

Persoonsgegevens: voor het gebruik van sommige onderdelen van de Website heeft Verbiest persoonsgegevens van je nodig waaronder jouw e-mail adres en NAW-gegevens. Voor de volgende doeleinden verzamelt en verwerkt Verbiest jouw persoonsgegevens: (i) voor het leveren van onze diensten; (ii) om je op de hoogte te houden van producten en diensten van Verbiest; (iii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen.

Jouw rechten: Verbiest verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail versturen met vermelding van je naam en adres aan: info@verbiest.nl

Gegevensbeveiliging: Verbiest maakt gebruik van enkele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat niet bevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens: Op de website van Verbiest worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Verbiest haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding: Verbiest en zij die in opdracht van Verbiest toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Wijzigingen: Verbiest behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacy beleid worden hier gepubliceerd. Verbiest raadt je aan om regelmatig het Privacy beleid te controleren.

Als je nog vragen hebt over het Privacy beleid van Verbiest, neem dan contact op met: Dans- en Partycentrum Verbiest, 0229-271573 of mail naar info@verbiest.nl Dit Privacy beleid is aangepast op 01-07-2019.